Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

Dzintra Dzene, "Ogres Vēstis Visiem"
  Publicēts: 2011-02-03  07:22:00 / Kārtība
 
 Ziņot redakcijai  

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirkņa darbinieki, kā ik gadu, ir izvērtējuši noziedzības stāvokli un apkopojuši darba rezultātus Ogres policijas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā. Jau vairākus gadus nemainīgi dominē noziedzīgi nodarījumi pret īpašumu, bet priecē tas, ka smagu noziegumu kļuvis mazāk.

Ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirkņa priekšnieku Vilni Nagli tiekamies dienā, kad Jēkabpilī notika traģiskā apšaude starp policijas darbiniekiem, kuri godam pildīja savus dienesta pienākumus, un tiem policistiem, kas neglābjami aptraipījuši policijas mundiera godu. V.Naglis izsaka visdziļāko līdzjūtību apšaudē bojā gājušā un cietušo policistu tuviniekiem. Tāda diemžēl ir policistu misija – pildot dienesta pienākumus, ik dienu riskēt ar savu dzīvību. J.Naglis atzīst – priecē vien tas, ka iedzīvotāji vairāk sākuši respektēt likumsargu darbu – aizvadītajā gadā samazinājies to gadījumu skaits, kad aizturētās personas nav pakļāvušās policistu likumīgajām prasībām. Pērn par minēto pārkāpumu sastādīti 49 administratīvā pārkāpuma protokoli, kas ir par 76 mazāk kā 2009.gadā.

Policijas darbā svarīga pieredze
V.Naglis atzīst, ka aizvadītais gads nav bijis viegls. Ogres policijas iecirknī pēc reorganizācijas ir 99 štata vietas, no kurām astoņas ir brīva līguma vietas. Pērn gada sākumā Kriminālpolicijas nodaļā bija vakantas četras vietas. Viena no šīm vietām ir aizņemta tikai no šā gada februāra, taču darbu Ogres policijas iecirknī pamet divi kvalificēti kriminālpolicijas darbinieki, kuri finansiālu apsvērumu dēļ izvēlējušies citu darba vietu tuvāk dzīvesvietai. Divas iecirkņa inspektoru vietas ir vakantas arī Kārtības policijas nodaļā. Aizvadītā gadā sākumā darbu policijā pameta vairāki profesionāli policisti, kas bija nostrādājuši ilgus gadus. Viņu vietā visa gada garumā tika pieņemti citi darbinieki, taču bez pieredzes un darba iemaņām. «Tas, protams, nevarēja neiespaidot darba rezultātus, jo, lai gūtu panākumus, ir jāiegūst pieredze. Mūsu darbā jāpaiet vismaz diviem – trim gadiem, lai darbinieks varētu pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus, bet atsevišķos dienestos šis laiks ir pat ilgāks,» skaidro V.Naglis.

Samazinājies noziedzīgo nodarījumu skaits
Pērn elektroniskajā notikumu žurnālā Ogres policijas iecirkņa apkalpojamajā teritorijā, kas aptver četrus novadus – Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma, reģistrēti 3763 ieraksti, kas ir par 430 ierakstiem vairāk kā 2009.gadā. «Nevarētu teikt, ka visi šie ieraksti ir tieši saistīti ar noziedzīgajiem nodarījumiem. Tā ir informācija gan no iedzīvotājiem, gan iestādēm, kuru nepieciešams izskatīt un pārbaudīt,» stāsta V.Naglis.

2010.gadā Ogres policijas iecirknī uzsākti 1074 (– 39) kriminālprocesi. V.Naglis skaidro, ka kriminālprocess tiek uzsākts arī tādā gadījumā, ja, piemēram, tiek atrasts cilvēka līķis un jāveic ekspertīze. Kad ir saņemts ekspertīzes slēdziens, ka nāve nav bijusi vardarbīga, kriminālprocesu izbeidz. 1392 gadījumos pieņemts lēmums atteikt kriminālprocesa uzsākšanu. No uzsāktajiem kriminālprocesiem galīgais lēmums pieņemts 975 noziedzīgajos nodarījumos. Tas nozīmē, ka šajā jomā ir ieguldīts milzīgs darbs – tie ir kriminālprocesi, kuri izmeklēšanas rezultātā izbeigti, nosūtīti pēc piekritības vai arī kriminālvajāšanai, un jau pavisam drīz likumpārkāpēji nonāks uz apsūdzēto sola.

Mazāk sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu
Pērn kriminālvajāšanas uzsākšanai kopumā nodoti 269 kriminālprocesi, kas ir par 93 mazāk kā 2009.gadā. «Šis samazinājums skaidrojams ar to, ka samazinājies noziedzīgo nodarījumu skaits un, kā jau iepriekš minēju, no darba aizgājuši vairāki pieredzējuši darbinieki, kuru vietā gada laikā stājušies citi bez attiecīgām iemaņām, līdz ar ko lielākā atbildības nasta gūlusies uz pieredzējušo darbinieku pleciem,» skaidro V.Naglis. Ogres policijas iecirkņa priekšnieks kā pozitīvu faktu min to, ka pērn samazinājies sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu skaits. Tādi bijuši 36 (– 10), no kuriem 10 nosūtīti kriminālvajāšanai. Samazinājies arī smagu – 278 (– 25) un mazāk smagu – 276 (– 8) noziegumu skaits. Kriminālvajāšanai nosūtīti 86 kriminālprocesi par smagiem un 83 – par mazāk smagiem noziegumiem. No 2010.gadā reģistrētajiem 211 kriminālpārkāpumiem kriminālvajāšanai nosūtīti 90.

Viena no prioritātēm – narkomānijas apkarošana
15 kriminālprocesi kriminālvajāšanai nosūtīti arī saistībā ar narkotiskajām vielām. No tiem četri par narkotisko vielu iegādāšanos realizācijas nolūkā, kas ir par trim vairāk kā 2009.gadā. 10 – par lietošanu atkārtoti gada laikā, viens – par narkotisko vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu. Uzsākti arī 10 kriminālprocesi par nelikumīgu alkoholisko dzērienu realizāciju. «Tas nozīmē, ka ir apturēta 10 tā saukto «točku» darbība, kas ir ļoti darbietilpīgs un sarežģīts process. Kopumā esam izņēmuši 89,9 gramus narkotisko un psihotropo vielu. Kā pozitīvāko piemēru gribētu minēt gadījumu pagājušā gada nogalē, kad kriminālpolicijas darbinieki operatīvo darbību rezultātā aizturēja personu, kuras dzīves vietā atrada 80 gramus metamfetamīna. Tas ir lielākais narkotiku svars, ko Ogres iecirkņa darbinieki izņēmuši vienviet. Viens no Valsts policijas prioritārajiem darba virzieniem (bez smagiem un sevišķi smagiem noziedzīgiem nodarījumiem) ir arī noziedzīgo nodarījumu atklāšana akcizēto preču jomā. Kopumā pērn izņemti 396,81 litrs alkoholisko dzērienu izstrādājumu (2009.gadā – 321,07 litri). Izņemts arī 21 tūkstotis 597 gabalu tabakas izstrādājumu. Diemžēl, salīdzinot ar 2009.gadu, cigarešu izņemts mazāk, bet tas ir saistīts ar to, ka 2009.gadā tika aizturēta persona, kuras mašīnā tika atrasts liels daudzums cigarešu,» stāsta V.Naglis.

Darbs ar akcizētajām precēm ir darbietilpīgs
Saistībā ar akcizētajām precēm, atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 169.panta 3.punktam, sastādīti arī 12 administratīvo pārkāpumu protokoli. «Gribētu piebilst, ka darbs saistībā ar akcizētajām precēm ir ļoti darbietilpīgs, ilgstošs, kur kopā jāstrādā gan kriminālpolicijai, gan kārtības policijai. Šī darba rezultāts ir uzsāktie kriminālprocesi un faktiski nelikumīgo tirdzniecības vietu apturēšana. Pieredze rāda, ka ar laiku šīs vietas diemžēl atsāk darbību, bet ir precedenti, ka saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem atkārtoti uzsākam kriminālprocesus. Bieži vien plašsaziņas līdzekļos policijai tiek pārmesta nevēlēšanās likvidēt, piemēram, kādu «točku», par kuru visi it kā labi zina. Anonīmi jau ir viegli rakstīt, bet, tiklīdz mēs šiem cilvēkiem lūdzam sniegt reālu palīdzību, lielākoties saņemam atteikumus. Nevaru, protams, solīt, ka likvidēsim uzreiz visas «točkas», taču, katram, kas nodarbojas ar šīm nelikumībām, jāapzinās, ka arī pie viņa durvīm reiz pieklauvēs policija,» saka V.Naglis.

Pērn slepkavības nav reģistrētas
Pērn samazinājies tīšu miesas bojājumu skaits – 29 (–68), tajā skaitā smagu – 2 (–2), bet smagu miesas bojājumu skaits ar letālu iznākumu ir palielinājies – 3 (+2). Priecē tas, ka pērn nav reģistrēta neviena slepkavība (2009.gadā – 3), taču ir reģistrēti divi nonāvēšanas gadījumi (+2). «Te vēlos aicināt nejaukt slepkavību ar nonāvēšanu, kas var būt izdarīta aiz neuzmanības vai afekta stāvoklī. Iepriekš minētie gadījumi saistīti ar jaundzimušo nonāvēšanu. Viens no tiem noticis jau senāk, bet ir atklāti jauni apstākļi, saņemtas ekspertīzes, un mēs kriminālprocesu uzsākām 2010.gadā, ko pērn arī nosūtījām kriminālvajāšanai,» skaidro V.Naglis.

Palielinājies zādzību skaits
Pret personas tikumību un dzimumneaizskaramību aizvadītajā gadā reģistrēti pieci noziedzīgi nodarījumi, kas ir par vienu mazāk kā 2009.gadā. No tiem, tāpat kā 2009.gadā, pērn reģistrēti divi izvarošanas gadījumi. Aizvadītajā gadā samazinājies laupīšanu skaits – 25 (–9), bet pieaudzis huligānisma gadījumu skaits – 3 (+2). Izspiešana, tāpat kā 2009.gadā, bijusi viena, krāpšanas sešas (–13) un trīs gadījumi saistībā ar neatļautu šaujamieroču izgatavošanu, iegādi, glabāšanu un realizāciju, kas ir par vienu vairāk kā 2009.gadā. Būtiski ir pieaudzis zādzību skaits 2010.gadā – 463 (+138), kas ir 43,11 procenti no kopējā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaita. Nedaudz sarucis zādzību skaits no dzīvokļiem – 70 (–7), bet palielinājies auto zādzību skaits – 47 (+6). Pozitīvi, ka vairāk automašīnu ir atrasts un atdots īpašniekiem un attiecīgi vairāk personu saukts pie Krimināllikumā paredzētās atbildības.
Jautāts par darba prioritātēm šogad, V.Naglis apstiprina, ka prioritātes palikušas tās pašas. «Es nevaru pateikt, kura nozieguma atklāšana būtu vairāk, kura mazāk svarīga. Svarīgi ir visi un jāreaģē uz visiem izsaukumiem vienlīdzīgi. Šobrīd tiek izskatīts jautājums par reaģēšanas laiku. Valsts policijas vadība plāno šo jautājumu noregulēt vēl stingrāk – kādā veidā un uz kādiem izsaukumiem jāreaģē pirmām kārtām,» skaidro V.Naglis.

Par savu drošību jārūpējas arī katram pašam
«Ja varam teikt, ka vardarbīgi noziegumi ir samazinājušies, tad zādzības noteikti ir ar pieaugumu, un nekas neliecina, ka šajā jomā varētu kaut kas mainīties. Zog praktiski visu. It sevišķi pēdējā laikā palielinājies zādzību skaits no automašīnām. Cilvēkiem, kas kaut ko tādu redz, varbūt nevajadzētu iesaistīties pašiem ļaundaru aizturēšanā, jo tas varētu būt bīstami, bet nekavējoties jāziņo policijai. Otrs būtiskākais ir gan krāsainā, gan arī melnā metāla zādzības. Arī to skaits pieaug. Mums ir dārzkopības sabiedrības, mājas, kas atstātas bez uzraudzības, kurās neviens nedzīvo. Aicinu iedzīvotājus būt vērīgākiem, neatstāt mantas bez pieskatīšanas, arī ikdienas gaitās – somiņas un makus glabāt zagļiem sarežģīti pieejamās vietās, lai maksimāli apgrūtinātu dzīvi noziedzniekiem. Tiem, kas atgriežas mājās ar pēdējo vilcienu vai autobusu, jāizvēlas ceļš, kur ir vairāk cilvēku. Nevajadzētu iet pa šaurām, neapgaismotām taciņām, kur iespējams kļūt par noziedznieku upuri. Katram ir jādomā par savu drošību, jāplāno savas gaitas tā, lai nerastos sekas,» saka V.Naglis.

Degvielas un transportlīdzekļu pietiek
Aizvadītajā gadā Ogres policijas iecirknis strādāja kā Rīgas reģiona policijas struktūrvienība. V.Naglis uzskata, ka reorganizācija ir atvieglojusi grāmatvedības un uzskaites jautājumus. «Man galva nesāp – degviela un transportlīdzekļi ir pietiekamā skaitā, lai mēs varētu operatīvi reaģēt uz visiem izsaukumiem. Ja ir notikuši ļoti smagi noziedzīgi nodarījumi, nepieciešamo atbalstu saņemam arī no reģiona, tāpēc tā izveidi vērtēju pozitīvi. Lielu paldies gribu teikt arī mūsu sadarbības partneriem – Ogres novada pašvaldības policijai un visām pašvaldībām, kuras sniedz mums palīdzību dažādu jautājumu risināšanā. Mums ir laba sadarbība arī ar Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma pašvaldības policiju, taču tik ilgstoša sadarbība – aptuveni 20 gadu garumā, kāda ir ar Ogres novada pašvaldības policiju, diezin vai ir kur citur. Visu šo laiku esam dislocējušies vienā iestādē. Izsaukumi tiek saņemti mūsu dežūrdaļā, kura attiecīgi tos nodod vai nu pašvaldības policijai, vai mūsu patruļdienestam. Ir bijušas veiksmīgas kopīgas aizturēšanas operācijas, un es nešaubos, ka tādas būs arī turpmāk, jo sabiedrībai ir gluži vienalga, kas palīdz – Valsts policija vai pašvaldības policija, galvenais ir rezultāts,» saka Ogres policijas iecirkņa priekšnieks Vilnis Naglis.
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības