Fakti.lv
Autorizācija

Lietotājs:
    Parole:

Noderīgas saites:

ogresfakti.lv/ogresnovads.lv
  Publicēts: 2011-11-08  10:48:00 / Pašvaldība
 
 Ziņot redakcijai  

Attīstības nodaļas speciālisti, pieaicinot arī citu pašvaldības struktūrvienību speciālistus, devušies uz pieciem Ogres novada pagastiem, lai iepazītos ar pagastu pārvalžu īstenotajiem projektiem, informē Ogres novada domes preses dienests.

Attīstības nodaļas vadītāja Jana Briede: “Ikdienas darbā pašvaldības speciālisti seko līdzi normatīvajiem dokumentiem, pārskatiem un projekta īstenošanas rādītājiem, rezultātus mēs ikdienā redzam tikai pārskatu un ziņojumu veidā. Ņemot vērā Ogres novada plašo teritoriju un attālumu līdz pagastiem, nav iespējams regulāri apsekot projektu norisi attālākajos pagastos. Tādēļ arī veicām šādu izbraukumu, lai redzētu, kas katrā pagastā  paveikts.”

Projektu vadītāju funkcijas pārvaldēs veic paši pagastu pārvalžu vadītāji, novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti tiek piesaistīti tikai sarežģītāku projektu izstrādei un uzraudzībai vai gadījumos, kad nepieciešams risināt vai novērst kādu radušos problēmu, nodaļas galvenais uzdevums ir sniegt aktuālo informāciju pagastu pārvaldniekiem.

“Braucienā redzētais mūs ļoti pārsteidza – labā  nozīmē. Visi speciālisti atzina, ka projekti īstenoti ar īpašu rūpību un aktīvu līdzdalību projekta īstenošanā, it īpaši būvniecībā. Par veiksmes atslēgu nepārprotami jāatzīst projektu vadītāju aktīvā līdzdalība projekta īstenošanā, personīgais ieguldījums un īpašā attieksme, kas nosaka, cik kārtīgi tiek veikti darbi un cik prasīgi ir vadītāji, uzraugot to norisi. Šeit mēs redzam, cik daudz var paveikt ar salīdzinoši nelielu finansējumu, taču lielu personīgo ieguldījumu un patiesu vēlmi uzlabot savu pagasta dzīvi,” atzīst J. Briede.

Šajā braucienā tika apskatīti projekti, kas īstenoti Lauku atbalsta dienesta (LAD) programmās vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai un Ogres novada pašvaldības finansētajā projektu konkursā “Veidojam vidi ap mums”, kā arī Ogres novada pašvaldības un Nīderlandes fonda KNHM finansētie iedzīvotāju iniciatīvas projekti.

Nozīmīgākais pagrieziena punkts projektu īstenošanā pagastu pārvaldēs sākās ar novadu apvienošanās brīdi, kad katram pagastam tika piešķirtas mērķdotācijas 200 tūkstošu latu apmērā. Vairākiem pagastiem šādu investīciju apjomu aptveršana un ieguldīšana radīja problēmas, jo šī mērķdotācija bija līdzvērtīga pagasta visa gada budžetam.

Apvienojot šos divus finanšu avotus (mērķdotācijas un LAD pieejamo finansējumu) un saimnieciski rīkojoties arī izdevies īstenot nozīmīgus projektus – renovēt tautas namus, izbūvēt sporta laukumus, rekonstruēt izglītības iestāžu ēkas un sakārtot infrastruktūru.

Meņģelē pašiem sava gaismas pils

Iepazīstoties ar Meņģeles pagastā paveikto, jāatzīst, ka paveikts daudz: skolai izbūvēta jauna sporta zāle, izremontētas klases skolas ēkā, pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, ierīkots jauns rotaļu laukums un labiekārtotas pirmsskolas bērnu grupiņas telpas. Pēc renovācijas darbiem skolas ēka izskatās kā no jauna piedzimusi. 

Iespaidīgākais projekts pagastā ir tautas nama rekonstrukcija, kas ļāvusi seno ēku atjaunot gaismas pils cienīgā izskatā. Vadītāja Ilze Jankuna atzīst, ka brīnišķīgais rezultāts sasniegts pateicoties būvnieku godprātīgajai attieksmei un korektajai sadarbībai. Šobrīd tautas namā ik dienu notiek dažādas interešu nodarbības gan pašiem mazākajiem, gan skolēniem, gan arī pieaugušajiem. Gadu gaitā izveidotās kultūras tradīcijas un regulārie pasākumi priecē vietējos iedzīvotājus un piesaista arī interesentus no apkārtējiem pagastiem.

Taurupē saimnieciskā pieeja ļauj paveikt vairāk

Taurupes pagastā investīcijas ieguldītas skolas ēkas sakārtošanā, kas šobrīd arī palīdz Taurupes vidusskolu veidot kā bāzes skolu skolēnu skaitā daudz mazākajām pagastu skoliņām. Nozīmīgs ieguvums ir arī izbūvētā apkures katlumāja, kuras jaudas plānotas ar cerību, ka nākotnē piepildīsies sapnis par sporta zāli.

Skolas telpās īstenots “Veidojam vidi ap mums” iedzīvotāju iniciatīvas projekts, kur par piešķirtajiem 700 Ls iekārtota spēļu istaba ar dažādām brīvā laika pavadīšanas iespējām – galda tenisu u.c. Šis ir labs piemērs tam, kā brīvās telpas izglītības iestādē izmanto visa pagasta sabiedrības labā.

Taurupe var lepoties arī ar pilnīgi jaunu sporta laukumu, kura iekārtošanai izmantota gan LAD, gan pašvaldības finanšu resursi. Laukuma skrejceļi klāti ar speciālu sporta segumu, kas atbilst visām mūsdienu labākajiem paraugiem. It visos veiktajos darbos padomāts par darbu “saimnieciskumu” – vieglatlētikas laukumiem ieklāts Ogres ģimnāzijas stadionā demontētās gumijas, lai stadionu norobežotu no transporta, jauns pielietojums atrasts skolas ēkas jumta margām.
 
Ķeipenē un Madlienā aktīvi darbojas biedrības

Ķeipenes pagastā jau vairākus gadus aktīvi darbojās Ķeipenes vides centrs, kura galvenie darbības virzieni ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un atbalstīt interešu grupu veidošanos.

Laika gaitā, īstenojot trīs dažādus projektus, biedrībai izdevies sakārtot telpas – ielikti jauni logi un grīda, ierīkota apkure un veikts remonts. Šajās telpās biedrība piedāvā pieaugušajiem un bērniem pavadīt brīvo laiku dažādās interešu izglītības grupās – šeit notiek ģitāras spēles nodarbības, pērļotāju, angļu valodas, zīmēšanas un citi kursi. Šogad realizēts projekts, kura ietvaros tika iegādāti molberti, tāfeles un krēsli nodarbību veiksmīgākais organizēšanai.

Kopš 2007. gada Ķeipenes vides centram izdevies Ķeipenes pagastam piesaistīt  vairāk kā 16 tūkstošus latu.

Vairākus projektus Madlienas pagastā īstenojusi biedrība “Otrās mājas”- izremontētas un labiekārtotas biedrības telpas, uzstādīts jauns rotaļu laukums ar košām atrakcijām.
Izremontētajās telpās notiek izklaides un apmācību pasākumi invalīdiem. Nodarbību telpas sienas rotā pateicības raksti par līdzdalību un sniegto atbalstu labdarības projektā “Paēdušai Latvijai” un citos labdarības pasākumos.  Nupat kā pabeigti remontdarbi Madlienas tautas namā.
 
Suntažu pagastā - gada labākā būve

Iepazīstinot ar realizētajiem projektiem Suntažos, pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ronis uzsver iedzīvotāju līdzdalības nozīmīgumu projektu idejas pieteikšanā un arī realizācijā.

Pateicības vārdus vadītājs velta Dzidrai Sproģei, kura līdzās tautas nama vadītājas pienākumiem spēj ap sevi pulcēt līdzīgi domājošos un aktīvi strādāt, lai piesaistītu investīcijas pagasta dzīves uzlabošanā. Apvienojot projektos pieejamos finanšu līdzekļus ar pašvaldības līdzfinansējumu, paveikts patiešām daudz – atjaunota estrāde un laipas, pašā pagasta sirdī izbūvēts brīnišķīgs miniatūrs daiļdārzs ar strūklaku tā centrā, sakārtota gulbīšu mājvieta jeb nelielais dīķis iepretī kultūras namam, kapos izbūvēts bruģēts celiņš līdz kapličai, lai kapu apmeklētājiem nav jābrien pa dubļiem.

Novadu apvienošanās mērķdotācijas ļāva rekonstruēt Suntažu pili. Rezultāts priecē ne tikai pagasta iedzīvotājus un brīnišķīgā tūrisma objekta apmeklētājus, bet arī darbu veicējus – pagājušajā gadā renovācijas darbu veicēji tika apbalvoti ar Latvijas Būvnieku asociācijas balvu  “Gada labākā būve Latvijā 2010”.

Jautājot par nākotnes plāniem, J. Briede stāsta: “Šobrīd un tuvākajā nākotnē nozīmīgākie ir ūdenssaimniecības sakārtošanas un attīstīšanas projekti, kas uzsākti un dažādās stadijās norit 6 novada pagastos. Taču bez šiem finansiāli un laikietilpīgi sarežģītajiem projektiem, plānots piesaistīt investīcijas tieši kultūras un sporta dzīves, kā arī infrastruktūras uzlabošanai pagastos. Jau šobrīd sasniegti ievērojami rezultāti - aktīvi strādājot un sadarbojoties pēdējo 3 gadu laikā vien izdevis piesaistīt investīcijas vairāk kā 2 miljonu latu (Ls 2 014 690) apjomā tieši lauku teritorijas attīstībai. Jācer, ka būtisks ieguvums būs šogad uzsāktā Eiropas Sociālā fonda projekta “Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes stiprināšana” īstenošana. Projekta mērķi ir paaugstināt 4 novadu pašvaldību projektu vadītāju un speciālistu kapacitāti, izstrādāt vienotu projektu darba organizācijas shēmu un sagatavot speciālistus tās nodrošināšanai pagastos. Pagastu pārvalžu darbinieki iegūs prasmes, zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas projektu sagatavošanā un īstenošanā, ieviešot vienotu projektu organizācijas shēmu un nodrošinot atbilstošu tās darbību, tādējādi atvieglojot novadu pašvaldības darbinieku komunikāciju projektu īstenošanas gaitā.”

Jau šobrīd cita projekta ietvaros pašvaldībai no šā gada izdevies piesaistīt projektu vadības speciālistu (Rita Grāvīte) mērķtiecīgam darbam investīciju piesaistīšanā tieši novada lauku teritorijas attīstībai un pakalpojumu uzlabošanai, īpaši sociālajā jomā. R. Grāvīte ļoti pozitīvi vērtē pagastos paveikto un uzsver, ka katrs lats, kas ieguldīts lauku teritorijās, ļauj pakāpeniski uzlaboties dzīves apstākļiem novada pagastos un attīstīties visai novada teritorijai kopumā. Līdz šim paveiktais ir devis priecējošus rezultātus un sniedzis pamatīgu pieredzi, ko nākotnē atliek likt lietā, rakstot jaunus projektus un piesaistot investīcijas, kas ļauj piepildīt ieceres.

Lai veicinātu novada attīstību un koordinētu pašvaldības starptautisko sadarbību, piesaistot šim nolūkam finanšu līdzekļus no vietējiem un ārvalstu fondiem un programmām, Ogres novada pašvaldībā kopš 1997. gada ir izveidota Attīstības nodaļa.

Nodaļas darbinieku galvenie darba uzdevumi ir pašvaldības investīciju projektu sagatavošana un to koordinēšana saskaņā ar novada attīstības programmu, nolūkā piesaistīt finanšu līdzekļus no vietējiem (valsts, privātiem) un ārvalstu fondiem un programmām, tai skaitā no Eiropas Savienības fondiem. 2009. gadā, paplašinoties agrākajam Ogres novadam, kad Ogres pilsētai pievienojās vēl 8 pagastu teritorijas, palielinājās arī Attīstības nodaļas uzraugāmo projektu skaits.
Pievienot komentāru:     

   Vārds vai segvārds:*
  Skaitlis "7":*   
   Komentārs:*

    


Portāla Fakti.lv vadība neatbild par rakstiem pievienotajiem apmeklētāju komentāriem, kā arī aicina to autorus, rakstot atsauksmes, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā rakstu komentēšanas iespēja var tikt liegta.

        


 1. 

protams 
2011-11-13  17:00:18
priecājieties,kya ir uzņēmīgi cilvēki,kas rūpējas, gādā par uzlabojumiem dzimtajā novadā, bet neskaudiet.Nekas nekam nav atrauts,

daudzpunktam 
2011-11-09  07:21:05
rūpējies par citām ES dalībvalstīm vairāk nekā par savējo...

daudzpunkts 
2011-11-08  20:49:05
Kam interesē vienas Domes nodaļas pašslavināšanās, cik naudiņas ir atņēmusi tām ES dalībvalstīm, kas to REĀLI nopelnījušas?:)

1
Aktuāli
Jaunākās ziņas
Arhīvs
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

© JP. Visas tiesības rezervētas.  | Kontakti  | Reklāma portālā  | Komentāri portālā  | Autortiesības